Referencat

Me qindra instalime në të gjithë vendin, Treo Electronics ka krijuar një besim të madh në institucionet dhe kompanitë vendore.

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës ProCredit Bank Policia e Kosovës NLB Group KEP Trust FINCA International Banka Ekonomike Raiffeisen Bank IPKO Ambasada e SHBA-së në Kosovë Ambasada Austriake në Kosovë Ambasada Gjermane në Kosovë KRK- Kreditimi Rural i Kosoves NewCo- Ferronikeli Banka për Biznes Ministria e punëve të brendshme Ministria e Drejtësisë Ministria e mbrojtjes KFOR